Showing all 6 results

EXTREME E374BU 2.1 Speaker

৳ 2,600.00
 • Model: XTREME E374BU
 • Freq:120Hz-20KHz,Sub:20Hz-170Hz
 • Separation: >40dB
 • SIN: >70dB

XTREME E206BU 2:1 Speaker

৳ 3,100.00
 • USB,MMC,FM,REMOTE
 • Output power :15W+10*2W (RMS)
 • Power Supply : ~230V 50Hz

XTREME E256BU 2:1 Speaker

৳ 2,650.00
 • Output power:10W+6*2W (RMS)
 • Power Supply: ~220V 50Hz
 • Sub:W155*H262*D263MM

XTREME E271BU 2:1 Speaker with Remote

৳ 2,550.00
 • Frequency Response : Sat: 35Hz-20KHz, Sub: >20Hz-170Hz
 • SIN :>60dB
 • Drive Units : Sat:3"x 2 + Sub: 4"
 • Power Supply : ~230V 50Hz

Xtreme E351BU 2.1 Speaker

৳ 2,650.00
 • Output power: 6W+2X3W (RMS)
 • Subwoofer: 5"6
 • Satellites: 4ohm
 • Sub: 155X255X284mm
 • Sat: W90X130*D95mm
 • USB, MMC, FM, Display, Remote,Bluetooth

Xtreme E353BU 2.1 Speaker

৳ 2,500.00
Bluettoth/ AUX/ FM etc "Output power:6W 2*3W (RMS) Subwoofer:5"6Ω 6W 2*3W (RMS